SL Mentor og Socialrådgivning er en virksomhed der tilbyder specialiserede socialfaglige ydelser og socialrådgivning til borgere, offentlige og private virksomheder. Vi tilbyder hjælp til rådgivning til personer og virksomheder som ønsker en korrekt og effektiv håndtering af sagsforløbet.

Det kan være dig som borger, der har været ude for en social begivenhed, så du er uafklaret i forhold til den nye livssituation og derfor vil have et overblik over dine rettigheder og muligheder.

Det kan være i din virksomhed, hvor du har en medarbejder, som har været ude for en social begivenhed og måske er langtidssygemeldt. Vi vil i sådan en situation kunne tilbyde kortere eller længere mentorforløb, for at få medarbejderen tilbage i jobbet.

Det kan være en kommunal forvaltning, som mangler en socialrådgiver til kortere eller længere vikariater, eller er i kontakt med en borger som står i en vanskelig situation, og har brug for en mentor eller kontaktperson. Det kan f.eks. være en borger som har vanskeligt ved at komminikere og måske har en udadreagerende adfærd.

Kerneområder i SL Mentor og Socialrådgivning:

 • Afklaring af boligforhold.
 • Antiradikaliserings program.
 • Bisidder for børn og unge.
 • Enkeltydelser.
 • Eksit fra Rocker / bandemiljø
 • Indviduelle forløb.
 • Jobcenter handleplan.
 • Konfliktmæling.
 • Kontanthjælp.
 • Misbrugsrådgivning og forløb.
 • Psykiske sårbare borgere.
 • Økonomisk udredning.
 • § 50 Undessøgelse.
 • § 141 handleplaner.

Supplerende kerneydelser som der tilbydes:

 • Bisidder.
 • Coaching.
 • Mentorstøtte.
 • Støtteperson.
 • Vikararbejde på døgninstitutioner 
 • § 54 støtte.
Navn
E-mail
Telefon nummer
Besked

SL Mentor og Socialrådgivning cvr. nr. 10176719

Tlf. 24250753

E.Mail: slmentor@outlook.dk

     

SL Mentor og Socialrådgivning

Tlf. 24250753

E.Mail: slmentor@outlook.dk